shiatsu leben
Feder
Christina Maria Gangl-Potzmann
Diplomierte Hara Shiatsu Praktikerin

moveOn Dance-Center
Neubaugasse 12–14/15
1070 Wien
Anfahrtsplan (Google Maps)

Hebragasse 9/9
1090 Wien
Anfahrtsplan (Google Maps)

tel: +43 (0)650/323 93 23
mail: office@shiatsu-leben.at
web: www.shiatsu-leben.at